Filter Products Showing all 31 kết quả
Categories
LỌC SẢN PHẨM

Cân kỹ thuật 2 số lẻ là loại cân có độ sai số nhỏ nhất 0.01g trở lên, cân kỹ thuật 2 số lẻ có nhiều loại kích thước cân khác nhau. Công ty Cân Điện Tử Thịnh Tiến nhập khẩu và phân phối trên cả nước

-11%
-12%
-8%
-8%
-11%
2,400,000
-10%
4,400,000
-9%
4,100,000
-9%
4,200,000
-7%
4,200,000
-6%
4,400,000
-9%
3,100,000
-9%
3,100,000
-10%
2,700,000
-9%
2,900,000
-10%
2,700,000
-10%
2,600,000
-12%
2,300,000
-9%
2,100,000
-4%
11,200,000
-4%
11,200,000
-4%
11,200,000
-5%
10,900,000
-4%
10,700,000