Filter Products Showing all 8 kết quả
Categories
LỌC SẢN PHẨM

Cân Tính Tiền là loại cân chuyên dùng tính tiền, tính giá tiền với độ chính xác cao cho các của hàng trái cây, nông sản, thực phẩm, cân thịt cá, hải sản, thực phẩm khô,…với 3 màn hình mỗi mặt trước và sau rất tiện lợi