Filter Products Showing all 8 kết quả
Categories
LỌC SẢN PHẨM

Cân kỹ thuật một số lẻ là loại cân có độ sai số nhỏ nhất 0.1g trở lên, cân kỹ thuật 1 số lẻ có nhiều loại kích thước cân khác nhau. Công ty Cân Điện Tử Thịnh Tiến nhập khẩu và phân phối trên cả nước

-10%
1,900,000
-8%
-8%
-7%
-7%
-11%
3,100,000
-7%
2,700,000
-11%
2,500,000