Filter Products Showing all 8 kết quả
Categories
LỌC SẢN PHẨM

Cân kỹ thuật một số lẻ là loại cân có độ sai số nhỏ nhất 0.1g trở lên, cân kỹ thuật 1 số lẻ có nhiều loại kích thước cân khác nhau. Công ty Cân Điện Tử Thịnh Tiến nhập khẩu và phân phối trên cả nước